Gemeentebelangen Coevorden

Stem 21 maart Gemeentebelangen

Klik hier om de stemwijzer te openen 

 

 POLITIEKE VERENIGING GEMEENTEBELANGEN COEVORDEN

(afgekort GB) 

We zijn een onafhankelijke, niet aan partij of organisatie gebonden, lokale vereniging.

Momenteel zijn we in de Gemeenteraad vertegenwoordigd met twee leden, die onze doelstellingen uitdragen en de belangen behartigen van de inwoners. Wilt u meer weten? Lees deze website of stuur een mail aan ons adres:   info@gemeentebelangencoevorden.nl

 


Mike de Man, nummer 2 op onze kieslijst is naar Sleen geweest. Bewoners hebben grote problemen met de stoeprand. GB wil dat de stoepranden bij de in/uitritten bij de woningen wordt verlaagd. Zie reportage van RTV Drenthe.


 


Speerpunten voor de periode 2018 - 2022Gemeentelijke belastingen worden “bevroren”

De belastingen mogen alleen met inflatiepercentages worden aangepast.

De gemeente Coevorden is één van de duurste gemeentes van Nederland maar met een goed gemeentelijk beleid kunnen de belastingen verlaagd worden.Invoeren ‘efficiënt’ gemeentelijk apparaat

GB wil een efficiënt ambtelijk apparaat. De gemeentelijke uitgaven moeten omlaag zodat ook de belastingdruk omlaag kan. 
Groenvoorziening naar een hogere kwaliteit

Zowel voor de stad als voor het platteland.

Het groenonderhoud is door toedoen van dit gemeentebestuur de laatste jaren erbarmelijk verslechterd. GB wil weer mooie en goed onderhouden perken, nette fietspaden en gemaaide bermen. Inwoners moeten weer trots zijn op hun dorp, wijk en straat.Geef jongeren ruimte!
GB wil samen met de jongeren kijken naar hun wensen en behoeften


 

Stem 21 maart Gemeentebelangen

 


Graag presenteren wij ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

 

 

 

 

 

Samenstelling kieslijst GB

Gemeenteraadsverkiezingen  2018-2022

1.   Henk Bouwers

2.   Mike de Man

3.   Harm Nijmeijer

4.   Annette Schram

5.   Giny Eising

6.   Alex Boxman

7.   Johan van der Velde

8.   Paul van Eijk

9.  Marcel Muller

10. Bas Hazelhoff Heeres 

 

Lijstduwer: Tinie Hadderingh-Willems

Waarom kies ik voor Gemeentebelangen?

Gemeentebelangen is een onafhankelijke lokale politieke vereniging en heeft oor en oog voor de belangen van de individuele burger , bedrijf, vereniging etc.

Het verkiezingsprogramma voor 2018 – 2022 is kort en bondig en voor mij springen een aantal punten naar voren die ik belangrijk vind:

Maatwerk (individuele behoefte) binnen het wettelijk kader toepassen; niet achter regeltjes verstoppen om “ nee” te kunnen/moeten verkopen op allerlei gebied, zoals bijv. de zorg, onderwijs, sport, arbeid, ouderenbeleid, cultuur, veiligheid etc.; redelijkheid en billikheid moeten de boventoon voeren.

In ieder geval de gemeentelijke belastingen niet verhogen want we zijn al een dure gemeente. Door middel van o.a. aanpassing van verordeningen (bijv. het subsidiebeleid) en efficiënter werken door het gemeentelijk apparaat zou dit niet nodig zijn.

Sneller afhandelen van klachten en verzoeken (binnen 48 uur) door de gemeente.

Het verzorgen van het openbaar groen in de gemeente naar een hoger level tillen; dit komt ons allen en het toerisme ten goede.

Invoeren schoolzwemmen.

Werk creëren voor mensen met een uitkering zonder dat dit ten koste gaat van betaalde banen.

Ik zou zeggen: lees het verkiezingsprogramma eens door en kunt u zich ook vinden in deze standpunten stem dan Gemeentebelangen (uw en mijn belang)!

Tinie Hadderingh-Willems

Raadslid Gemeentebelangen 2002 - 2006

 

 


 Van links naar rechts: Annette Schram, Mike de Man, Harm Nijmeijer en Henk Bouwers

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 Ga naar Facebook pagina

 

 

 

 

45287