Gemeentebelangen Coevorden

‘Lokale zeggenschap en betrokkenheid’


 

 POLITIEKE VERENIGING GEMEENTEBELANGEN COEVORDEN

(afgekort GB) 

We zijn een onafhankelijke, niet aan partij of organisatie gebonden, lokale vereniging.

Momenteel zijn we niet in de Gemeenteraad vertegenwoordigd. Wilt u meer weten? Lees deze website of stuur een mail aan ons adres:   info@gemeentebelangencoevorden.nlKom ons team versterken!

Bent u het eens met de standpunten van GB en u wilt actief zijn in de politiek, neem dan contact op met   Mike de Man 0680095471

 

Wij staan voor een open en vrije maatschappij waarbij de mens zich optimaal kan ontplooien.  Maar ook vooral een blije maatschappij! Een maatschappij van gelijkwaardigheid. Een maatschappij die goed voor het milieu zorgt, maar wel van het gezonde verstand. Een open maatschappij, maar niet een door de politiek gemaakte maatschappij. Ontplooiing  kan alleen bij vrijheid!

De overheid doet zaken van het algemeen belang, maar is terughoudend met bepalingen die een optimale bedrijfsvoering tegenstaan. Ook zo, vindt GB, dat de overheid  zich niet moet bemoeien met het individu, maar wel zorgt voor de zwakkeren.

Ieder mens moet een goed bestaan hebben. De meeste mensen zijn prima in staat om daar voor te zorgen. Sommige mensen hebben wat hulp nodig.

Een maatschappij die de mogelijkheid biedt om zich te ontplooien voor zowel de burgers als bedrijven.

Een voorbeeld:

Wij willen geen uitgaven doen die niet helpen. Windmolens helpen niet tegen klimaatverandering. Zolang er in het Azië 600 kolencentrales bij worden gebouwd, hebben windmolens geen zin. Steek liever het geld in om de dijken te verhogen.

Houd alles klein en behapbaar. Kijk naar de individuele behoefte. Help mensen die hulp nodig hebben, maar laat een ieder vrij! Geen politieke hoogdravendheid, maar gezond verstand!

Graag wil Gemeentebelangen Coevorden (GB) standpunten weergeven waar wij voor staan.


1.      Klimaat en CO2. GB is ervan overtuigd dat klimaatverandering een natuurverschijnsel is die altijd zal bestaan. Het klimaat wordt soms kouder en soms warmer. De grootste oorzaak van veranderingen met van klimaat heeft te maken met:

-         De activiteit van de zon;

-         De afstand van de aarde t.o.v. de zon;

-         De verandering van de as van de aarde.

Waterdamp, CO2 en andere broeikasgassen hebben ook invloed, maar deze zijn zeer beperkt.


2.      Identiteit. GB vind de Nederlandse en daarbij ook de Drentse identiteit belangrijk en waardevol.

Migranten moeten de Nederlandse waarden en normen onderschrijven. Indien religieuze leefregels botsen met Nederlandse leefregels, gaat de Nederlandse wet altijd voor.

Indien migranten zich willen vestigen in Nederland (Drenthe) moeten zij de wens hebben om in de Drentse cultuur te willen opgaan.

Wij zijn tegen islamitische scholen omdat deze scholen integratie tegen houden.


3.      Demografie. GB is voor een gekozen burgemeester. Nu wordt altijd iemand van een politieke partij benoemd. Wij vinden de u,  als inwoners , de burgemeester zou moeten kiezen.

Wanneer en een belangrijk besluit genomen moet worden door de Coevordense politiek die invloed heeft op u als inwoner moet er een bindend referenda worden gehouden. Ook volksinitiatieven zijn van harte welkom.

Wij zijn voor een efficiënt en doelmatig ambtenaren apparaat. De gemeente moet de burger als klant zien. Niet uitgaan van wat niet mag, maar juist kijken hoe de belangen van de inwoner gediend kunnen worden.

 

4.      Economie. GB is een groot voorstander van het MKB. Het geeft veel werkgelegenheid en dicht bij huis. De gemeente moet het MKB de ruimte geven en met hen meedenken. Ook moet de Gemeente werk maken om bedrijven naar Coevorden te halen. Veel bedrijfsterreinen staan nu leeg. Wat een zonde.

De gemeente Coevorden heeft een grote agrarische gemeenschap en dat moet ook zo blijven. Wij zijn tegen nog meer regels voor boeren. Liever minder! Boeren doen al veel voor het milieu en zorgen dat wij gezond voedsel uit eigen land kunnen nuttigen.

 

5.      Energie. Woningen van het gas af halen vinden wij onzinnig. Het blijkt dat er meer CO2 wordt uitgestoten als woningen van het gas worden afgehaald. Wij zijn tegen windmolens en zonnepanelen parken. Windmolens hebben veel onderhoud nodig. De wieken doden veel vogels en miljoenen insecten. Het maken van windmolens geeft veel CO2 uitstoot. Windmolens zijn slecht voor het milieu en verpesten het uitzicht. Zonnepanelen parken verpesten ook het uitzicht en leveren weinig stroom op.

(Natuurlijk kunt u als particulier of bedrijf wel zonnepanelen op uw dak nemen. Dat is prima).

 

6.      Gemeente belastingen. GB vind dat de uitgaven van de gemeente beperkt moeten zijn, zodat ook de gemeentebelastingen beperkt gehouden kunnen worden.
  

 


___________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

123068