Gemeentebelangen Coevorden

 

Welkom op onze website!

 

 POLITIEKE VERENIGING GEMEENTEBELANGEN COEVORDEN

(afgekort GB) 

 

We zijn een onafhankelijke, niet aan partij of organisatie gebonden, lokale vereniging.

  

Momenteel zijn we in de Gemeenteraad vertegenwoordigd met twee leden, die onze doelstellingen uitdragen en de belangen behartigen van de inwoners. Wilt u meer weten? Lees deze website of stuur een mail aan ons adres:   info@gemeentebelangencoevorden.nl

 

 

Doelstellingen GB komende jaren

Gemeentebelangen is bezig de doelstellingen voor de komende jaren te herijken. Er zijn nu (per 7 oktober 2016) drie onderwerpen besproken. Elk onderwerp zal kort en krachtig worden gepresenteerd. Nadat er weer een nieuw onderwerp is besproken zal ook deze op de website worden gepubliceerd.

Wij zijn een onafhankelijke partij. We zijn niet gelinieerd aan een van de landelijke partijen. Wij zullen dus niet stemmen op basis van wat een landelijke partij voorstaat. Gemeentebelangen staat dus niet rechts of links in het politieke centrum. Elk voorstel beoordelen wij op zijn merites. Wij kijken wat het beste is voor de inwoners van Coevorden van zowel de dorpen en kernen als de stad.

Heeft u een idee of een suggestie. Een mailtje van u is meer dan welkom!  

 

Volkshuisvesting Coevorden

 

Voor iedereen een woning

 • Zorgen voor een mix van huur en koopwoningen zowel in de dorpen als in stad Coevorden, welke zo is samengesteld dat er altijd geschikte huisvesting is voor alle burgers;

 • Een mix van goedkope, middeldure en dure huurwoningen op basis van de demografische- en inkomen gegevens;

 • De dorpen mogen, als daar vraag naar is, uitbreidingsgebieden krijgen, zodat de leefbaarheid op peil blijft; door vergrijzing minder inwoners.

 • De Gemeente moet de leiding nemen in de volkshuisvesting!  Nu laten zij dit over aan woningcorporaties en marktpartijen;

 • Tijdige vaststelling van bouwvergunningen. De gemeente moet pro-actief reageren op aanvragen van bouwvergunningen.

 • Leegstaande winkelpanden: clusteren van winkelpanden en delen van het winkelgebied omzetten naar woonbestemmingen.

 • Aantal besluiten in 2008/2009 opnieuw bekijken. In Oosterhesselen kan niet gebouwd worden omdat er geen grond is.

 

Sport

  

Sport is belangrijk voor het welbevinden 

 • Sport zowel in de stad als in de dorpen moet voorhanden zijn;

 • Sport moet voortkomen uit particulier initiatief;

 • Aan leden van sportverenigingen mag een redelijke contributie worden gevraagd. Voor minima kan de contributie van kinderen worden betaald door de Gemeente.

 • Subsidie moet een relatie hebben tot een aantal leden van de vereniging. Subsidie is geen recht;

 • Verenigen welke subsidie willen ontvangen dienen elk jaar de financiële jaarstukken aan de gemeente te doen toekomen. De gemeente mag aanwijzigen geven, bijv. de hoogte van het contributiebedrag.

 • Subsidie moet ook verstrekt worden wanneer sport wordt gebruikt als sociale participatie (om hiermee andere problemen op te lossen)

 

Toerisme

 

Toerisme is een belangrijke economische sector.

 • Toerisme moet speerpunt van de gemeente zijn;

 • Zowel de stad als de dorpen moeten aantrekkelijk zijn;

 • Toeristen willen schoon en mooi openbaar gebied, dus investeren in mooi openbaar groen en goede bestrating → moet hogere prioriteit krijgen;

 • Aandacht voor asfalt Pieterpad Sleen – Coevorden;

 • Toeristen willen uitgaan en vermaak. We moeten bedrijven die evenementen organiseren binnen de gemeente halen. Hiervoor een goed klimaat scheppen voor investeerders;

 • Ook Duitse toeristen zijn belangrijk. Er is de laatste tijd een groei van toeristen uit Duitsland. Het zijn vaak families die komen. De inzet moet zijn ‘Drenthe als fietsprovincie’;

 • Vergroting van terrassen op het marktplein met entertainment;

 • Vakantieparken zijn voor toeristen en niet voor buitenlandse werknemers → aandachtspunt!

 • Voor de stad Coevorden is verdere ontwikkelingen van en voor het dagtoerisme van groot belang.

 • Kijken naar andersoortig amusement (waaruit bestaat de behoefte? → onderzoeken

 • De fiets- en wandelmogelijkheden uitbreiden

 • Openstelling kanalen voor recreatie- en kanovaart ondersteunen.

 

 

 

Oproep: Heeft u een mooie foto van een bezienswaardigheid in een van de dorpen, mail de foto ons! Alvast bedankt!

 

   

 

 

 

Ik meld mij aan als lid van Gemeentebelangen

 

 • Kosten lidmaatschap €20 per jaar
 • * verplichte velden

 

 

 

 

 

 

29815